ITD

ITD to mundurowa organizacja, której kluczowym założeniem jest pilnowanie szoferów i samochodów towarowych. Do ich jurysdykcji zalicza się przede wszystkim kontrolowanie czy tiry nie mają niedopuszczalnej wagi, która najczęściej jest zawyżana poprzez...