ITD to mundurowa organizacja, której kluczowym założeniem jest pilnowanie szoferów i samochodów towarowych. Do ich jurysdykcji zalicza się przede wszystkim kontrolowanie czy tiry nie mają niedopuszczalnej wagi, która najczęściej jest zawyżana poprzez przepełnienie aut i czy stan mechaniczny pojazdów jest prawidłowy. Organ, którym jest ITP powołany został do działania z dniem 6 września roku 2001.

Inspekcja Transportu Drogowego została wykreowana w tym celu, by wykonywać kilka wyjątkowo ważnych zadań, do jakich należy: reperacja bezpieczeństwa na drogach, wywieranie nacisku na zmotoryzowanych, by przestrzegali oni przepisów ustawowych, zapobieganie rozwojowi nieuczciwej konkurencji, wykluczenie niezdrowych zjawisk w transporcie drogowym oraz zapobieganie zniszczeniu obwodnic. Wszystko to powoduje, że polepsza się ponadto stan ziemii. Jakby tego było mało funkcjonariusze ITD specjalizują się również w śledzeniu wykroczeń, które powszechne są w transporcie samochodowym.

Kierowaniem Inspekcją Transportu Drogowego para się Główny Inspektor Transportu Drogowego. Inspektor ów odpowiada przed ministrem transportu. Do ITD należy dodatkowo pajęczynę fotoradarów i detektory prędkości, które to zlokalizowane są na ulicach oraz układy komputerowego poboru opłat.

Do głównych zajęć, którymi zajmuje się inspekcja drogowa przynależą kontrole lokalne, które sieją niepokój wśród szoferów pojazdów ciężarowych. Do ITD nie należy jednak zaledwie monitorowanie aut w terenie, lecz dodatkowo kontrola siedziby, którą posiada przewoźnik. Do aktualnych zadań ITD należy ponadto trzymanie kontroli nad publicznym transportem ludzi. Wszystko dlatego, aby zapewnić 100% rzetelność i gwarancję najlepszej jakości transportu poprzez wykluczenie z transportu samochodowego pojazdów wadliwych bądź w takim stopniu uszkodzonych.

Pracownicy ITD są w stałej kooperacji z takimi aparatami bezpieczeństwa jak strażnicy graniczni, służba celna czy drogówka. Również pozostają w kontakcie z różnymi inspekcjami, takimi jak: lekarka, komercyjna i PIP.

Od lat 90 również ITD para się przydzielaniem licencji na transport transgraniczny.