LOS ANGELES, Kalifornia-zajęło dziesięciolecia stałego lobbingu, ale 15 czerwca 2021 r. Kongres Czarnego Kaukazu zmusił Senat do jednomyślnego uchwalenia szesnastej ustawy o Narodowym Dniu Niepodległości;…